UG.HARUN-YAHYA.NEThttp://ug.harun-yahya.netug.harun-yahya.net - Signs leading to faith and Miracle of Creation - Recently AddedugCopyright (C) 1994 ug.harun-yahya.net 1UG.HARUN-YAHYA.NEThttp://ug.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666ھەرۋاقىت ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، ئاللاھ -ھەممە شەيئىنىڭ ياراتقۇچىسىدۇرhttp://ug.harun-yahya.net/ug/Articles/32375/ھەرۋاقىت-ئېسىڭىزدە-بولسۇنكى،-ئاللاھ-http://ug.harun-yahya.net/ug/Articles/32375/ھەرۋاقىت-ئېسىڭىزدە-بولسۇنكى،-ئاللاھ-Sun, 10 Oct 2010 21:54:08 +0300قذشلاردعكع مأجعزةيةر شارعدعكع ظةث مذكةممةل ظذحذش ماشعنعسع قذشلاردذر. بذ فعلعمدا قذشلارنعث هاؤاغا كأتىرىلىش تئخنعكعلعرعنع، بةدعنعدعكع تةثصذثلذقنع ساقلعغذحع تىزىلىشنع، ظةث تةرةققعي قعلغان زامانعؤعي ظايرذصعلانلاردعن تئخعمذ كونتروللذق هالدا ظذحذشعنع كاصالةتلةندذردعغان سعستئمعلعرعنع، تئز سىرظةتلعك كىرةش ظايرذصعلانع ظذحقذحعلعرع بعلةن ظوخشاش تعزعلعشتا ظذحhttp://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/2879/قذشلاردعكع-مأجعزةhttp://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/2879/قذشلاردعكع-مأجعزة//g.fmanager.net/files/video/resimler/birds_ar.jpgThu, 07 Oct 2004 13:19:02 +0300دئثعزدعكع هةشةمةت ؤة سةلتةنةتدئثعز ظاستعدعكع هةشةمةتلعك دذنيانع بعلةمسعز؟ دئثعز ظاستعدعكع جانلعقلارنعث كعشعنع هةيران قالدذردعغان ظالاهعيدعلعكلعرعنع ؤة ظاجايعص ضىزةللعضعنع تةكشىرىص كأردعثعزمذ؟ بذ فعلعم سعزضة سذ ظاستع دذنياسعنعث ظعشعضعنع ظاحعدذ. الله نعث هةشةمةتلعك يارعتعش سةنظعتعضة يةنة بعر قئتعم تئخعمذ هةيران قالعسعز.http://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/2878/دئثعزدعكع-هةشةمةت-ؤة-سةلتةنةتhttp://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/2878/دئثعزدعكع-هةشةمةت-ؤة-سةلتةنةت//g.fmanager.net/files/video/resimler/splendour_seas.jpgThu, 07 Oct 2004 13:05:15 +0300قذرظان مأجعزعلعرعالله بذنعثدعن 14ظةسعر بذرذن ظعنسانلارغا يول كأرسعتعدعغان بعر كعتاب بولغان قذرظان كةرعمنع نازعل قعلدع. صىتىن ظعنسانعيةتنع قذتذلذشقا، هعدايةت تئصعشقا دةؤةت قعلدع. نازعل بولغان كىندعن ظئتعبارةن تا قعيامةتكعحة ظعنسانعيةتكة يعضانة يول كأرسةتكىحعمذ بذ ظاخعرقع ظعلاهع كعتاب بولعدذ. كعتابنعث تةثداشسعز ظذسلذبع ؤة ظعحعدعكع ظىستىن هئكعمةت ظذنعhttp://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/1201/قذرظان-مأجعزعلعرعhttp://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/1201/قذرظان-مأجعزعلعرع//g.fmanager.net/files/video/resimler/miracles_quran.jpgSat, 15 Nov 2003 15:16:34 +0200تةبعظةتتعكع ظعنآئنعرلارنذقسانسعز ظالتة بذرجةكلعك كأنةك ياسعغان هةسةل هةرعلةر، ظعنحعكة ظعنآئنعرلعق صعلانعغا ظذيغذن سذ توسمعسع ياسعغان قذندذزلار، قارعغذ بولسعمذ ظعضعز بعنالار ياسعغان ظعسسعق بةلؤاغ حأمىلعلعرع، توقذمحع قذشلار، قةغةزدعن بعنالار ظعنشاظات قعلغان ياؤا هةرعلةر، تور توقذش ظذستعلعرع ظأمىحىكلةر ؤة تةبعظةتتعكع باشقا ظذستا بعناكارلعق ظعنآئنعرلعرع....http://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/1086/تةبعظةتتعكع-ظعنآئنعرلارhttp://ug.harun-yahya.net/ug/Documentaries/1086/تةبعظةتتعكع-ظعنآئنعرلار//g.fmanager.net/files/video/resimler/architects_nature.jpgSat, 15 Nov 2003 15:16:34 +0200